Capicua 5 (Activitats digitals)

27-11-2013

1 El milió

2 Les xifres

3 Anem al gra

4 Repartir

5 A la bresca

6 La massa per a la pizza

7 Olimpisme

8 El viatges de Gulliver

9 Faraons i piràmides

10 El pas del temps

11 Euros

12 Dades i curiositats sobre l’aigua

13 Un xicotet pas

14 Eureka!

15 Les matemàtiques no són avorrides

Tornar