Capicua 6 (Activitats digitals)

27-11-2013

1 Habitants d’Europa

2 La grandària de la Terra

3 L’origen dels escacs

4 Mesurem arbres

5 El tangram

6 Un repartiment just

7 Matemàtics de l’antiguitat

8 Euros

9 El desenvolupament humà

10 Temperatures extremes

11 Rellotges

12 Mesures

13 Àrees

14 Estadística, atzar i probabilitat

15 Cossos geomètrics

Tornar