Rafael Roca Ricart Subscriu-te!

Rafael Roca (Alaquàs, 1971) és doctor en Filologia Catalana i professor de la Universitat de València. Membre del Consell de Redacció de la revista Saó i de la Societat Verdaguer d’estudis literaris, ha centrat l’interés de les seues investigacions en la literatura del segle XIX, amb especial atenció als escriptors i les entitats que protagonitzaren el moviment de la Renaixença. Entre les seues obres cal destacar: Teodor Llorente, el darrer patriarca; Poesies valencianes de Constantí Llombart; Teodor Llorente, líder de la Renaixença valenciana –guardonada amb el XXIII Premi Ferran Soldevila de Biografia, Memòries i Estudis–, i La Renaixença i la Ruta del Cister. Així mateix, ha estudiat l’activitat d’El Centre Excursionista de Lo Rat Penat (1880-1911) , un treball que a hores d’ara es troba en premsa.