Arts escèniques i dansa

Segons l’estudi DICE (Drama Improves Competences Education), dut a terme en dotze països per experts de teatre en l’educació i amb una mostra de 4.500 estudiants, les arts escèniques contribueixen decisivament al desenvolupament de cinc competències bàsiques:

 

1. La comunicació lingüística

2. La capacitat d’aprendre a aprendre

3. Les habilitats interpersonals, interculturals i socials

4. El sentit de la iniciativa i l’emprenedoria

5. L’expressió cultural

Tot això es concreta en 10 unitats que exposen els elements essencials del llenguatge teatral i de la dansa, amb la història de l’espectacle com a fil conductor. Cada unitat, al seu torn, s’estructura de la manera següent: 
HISTÒRIA DE L’ESPECTACLE TEATRAL I DE LA DANSA
▶  Exposició clara i sintètica dels continguts bàsics del teatre i la dansa.
EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ 
▶  Activitats sorprenents per a posar en marxa tots els mecanismes i facultats expressius.  
▶  Amb l’objectiu de crear l’ambient i la disposició adequats.  
▶  Útils per a trencar el gel i superar el bloqueig i les inhibicions. Dansa i creativitat corporal  
▶  Propostes per a prendre consciència del nostre esquema corporal.  
▶  Anàlisi i exercitació de les possibilitats del moviment.
▶  Adquisició de destreses expressives.  
▶  Relació del cos amb l’espai, els objectes i els cossos d’altres persones. Jocs de veu  
▶  Tècniques senzilles per a descobrir el potencial expressiu de la veu.  
▶  Millora de la lectura i la dicció en veu alta.
TEATRALITZACIÓ I CREACIÓ COREOGRÀFICA  
▶  Eines per a dotar d’estructura dramàtica tot tipus de text o composició musical.  
▶  Repàs dels coneixements treballats en la unitat, però incorporant la imaginació i la creativitat dels alumnes.
RETROACCIÓ I AVALUACIÓ
▶  Propostes per a valorar l’assoliment dels objectius.  
▶  Suggeriments per a ampliar i aprofundir el tema.  
▶  A diferència de l’avaluació tradicional, avaluació creativa de la participació, la implicació en projectes, l’adquisició de recursos expressius, la integració en el grup i la satisfacció en el treball fet. 
ESTRUCTURA DEL LLENGUATGE TEATRAL I LA DANSA
▶  Fonament teòric de les pràctiques fetes.
Disponible en castellà en Algar Editorial: 9788498459350
número
Autor/a:
Tomàs Motos Teruel
Antoni Navarro Amorós
Xema Palanca Santamaria
ISBN:
9788490266380
29,50 €
Comparteix-ho : Facebook Twitter
Usuaris que han comprat aquest llibre s’han interessat per:
Alertes
Vull rebre informació sobre:

Les pròximes obres de l’autor/a:
Antoni Navarro Amorós
Xema Palanca Santamaria
Tomàs Motos Teruel