Cifra 2 (llicència digital)

Atenció: la compra d'aquesta llicència digital no inclou el llibre imprés en paper. La llicència té una durada màxima d'un any.

  

‣ Treballa la numeració, les operacions, la geometria, els problemes… en tots els cursos.

‣ Contextualitza els conceptes plantejant situacions pròximes a l’alumnat.

‣ Introdueix progressivament les estratègies de càlcul mental.

‣ Treballa específicament les competències bàsiques i, especialment, la iniciativa emprenedora d’una manera lúdica.

‣ Inclou autoavaluacions en cada unitat i blocs temàtics per a repassar els continguts trimestrals.

‣ Introdueix la llengua anglesa com a vehicle d’ensenyament d’una manera natural, senzilla i significativa per a l’alumnat de qualsevol nivell lingüístic.

Amb material manipulatiu adequat i variat, i
continguts multimèdia addicionals

 

Escola àgil
‣ Aquesta obra s'enquaderna en tres volums per a facilitar-ne l'ús escolar i disminuir el pes de les motxilles, però la comercialització es fa únicament de manera conjunta.

 

PER AL DOCENT

 

PROGRAMACIÓ D'AULA

 

FOTOCOPIABLES D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

 

 

 

RECURSOS SONORS I ACTIVITATS DIGITALS

 

 

 

LLICÈNCIA DIGITAL

número
Autor/a:
20,95 €
Comparteix-ho : Facebook Twitter
Alertes
Vull rebre informació sobre: