Enllaç 2
  • Es basen en l’enfocament comunicatiu com a recurs per a l’aprenentatge de la llengua.
  • Amb una gran quantitat de textos adequats a l’edat.
  • Treballen la comprensió lectora.
  • S’hi combinen activitats de tipologies diverses.
  • Contenen un gran nombre d’activitats de complexitat diversa.
  • Treballen les competències bàsiques.
  • Inclouen activitats individuals i de grup, audicions de textos i tasques que requereixen l’aplicació de tècniques de treball diverses.
  • També en suport digital, amb una gran quantitat d’activitats digitals interactives i autocorrectives.

 

Continguts

Eix temàtic. Temes actuals i interessants que motiven l’esperit crític de l’alumnat.
Tipus de text. Anàlisi de les característiques dels diversos tipus de text.
Lèxic. Ús de diccionaris i enriquiment del vocabulari.
Gramàtica. Estudi de la sintaxi i la morfologia.
Ortografia. Treball sobre l’ús correcte de les grafies i els signes ortogràfics.
Literatura. Anàlisi de les característiques dels gèneres literaris.
Llengua i societat. Estudi de la sociolingüística a partir de textos i exercicis.
Taller de comunicació. Estratègies per a bastir textos de la tipologia treballada.
Autoavaluació. Repàs en què s’evoquen els continguts treballats al llarg de la unitat per a controlar el progrés en l’aprenentatge.
Entrem en contacte. Presentació dels continguts i avaluació dels coneixements previs.
Per a saber-ne més. Activitats d’ampliació amb un cert grau de complexitat perquè l’alumnat reflexione amb més profunditat.

número 001
Autor/a:
Edició:
1
ISBN:
9788490260111
37,95 €
Comparteix-ho : Facebook Twitter
Alertes
Vull rebre informació sobre: