Enllaç 1
Diversos autors

 

 • Nou unitats, que atenen diversos nivells de complexitat.
 • Propostes de treball variades, amb els recursos necessaris per a dur-les a terme.
 • Explicacions extenses i raonades, que ajuden l’alumne a ser més autònom.
 • Activitats digitals per a treballar a classe amb la PDI i la supervisió del docent, o de manera individual amb autocorrecció.
 • Autoavaluacions, que ajuden l’alumne i el docent a dur un control exhaustiu del nivell d’assoliment dels continguts de cada unitat.
 • Banc de dades, que ofereix informació complementària sobre aspectes gramaticals.
 • Publicats en dos volums de venda conjunta, per a facilitar-ne el transport.

 

 • Es basen en l’enfocament comunicatiu com a recurs per a l’aprenentatge de la llengua.
 • Aporten una gran quantitat de textos adequats a l’edat.
 • Treballen la comprensió lectora.
 • S’hi combinen activitats de tipologies diverses.
 • Contenen un gran nombre d’activitats de complexitat diversa.
 • Treballen les competències bàsiques.
 • Inclouen activitats individuals i de grup, audicions de textos i tasques que requereixen l’aplicació de tècniques de treball diverses.
 • També en suport digital.

 

CONTINGUT:

 • Eix temàtic. Temes actuals i interessants que motiven l’esperit crític de l’alumnat.
 • Tipus de text. Anàlisi de les característiques dels diversos tipus de text.
 • Lèxic. Ús de diccionaris i enriquiment del vocabulari.
 • Gramàtica. Estudi de la sintaxi i la morfologia.
 • Ortografia. Treball sobre l’ús correcte de les grafies i els signes ortogràfics.
 • Literatura. Anàlisi de les característiques dels gèneres literaris.
 • Llengua i societat. Estudi de la sociolingüística a partir de textos i exercicis.
 • Taller de comunicació. Estratègies per a bastir textos de la tipologia treballada.
 • Autoavaluació. Repàs en què s’evoquen els continguts treballats al llarg de la unitat per a controlar el progrés en l’aprenentatge.
 • Entrem en contacte. Presentació dels continguts i avaluació dels coneixements previs.
 • Per a saber-ne més. Activitats d’ampliació amb un cert grau de complexitat perquè l’alumnat reflexione amb més profunditat.  

 

ESCOLA ÀGIL:

Aquesta obra s’enquaderna en dos volums per a facilitar-ne l’ús escolar i disminuir el pes de les motxilles, però la comercialització es fa únicament de manera conjunta.

 

ACTIVITATS DIGITALS

 

 1. Completa amb la forma que més convinga en cada cas
 2. Quina forma hauràs de buscar en el diccionari trobar el significat dels mots?
 3. Situacions comunicatives preparades o espontànies?
número 001
Autor/a:
Diversos autors
Edició:
1
ISBN:
9788498249224
37,95 €
Comparteix-ho : Facebook Twitter
Alertes
Vull rebre informació sobre:

Les pròximes obres de l’autor/a:
Diversos autors