Nexe 2
Diversos autors

 Nou unitats didàctiques.

 Estructuració de cada unitat en tres seccions bàsiques: Text i discurs, Gramàtica i Literatura.

 Enfocament molt pràctic, que combina exposicions teòriques clares amb activitats concretes.

 Creació i recreació de textos de diversos àmbits lingüístics, fidels a un plantejament comunicatuy de l'ensenyament d ela llengua i la litertura.

 Comentaris de text guiats en totes les unitats.

 Tria acurada de textos de diferents àmbits d'ís i tipologies diverses, actuals i interessants per a l'alumne.

 Secció de repàs al final de cada unitat.

 

 

Els materials del Projecte Nexe...

 

 Inclou continguts de llengua i literatura en 1r i 2n.

 Mostra obres literàries de tot l'àmbit lingüístic, de tots els gèneres i escrites per homes i dones.

 Es basa en un enfocament sistemàtic de l'estudi de la literatura, amb contextualitzacions històries, eixos cronològics i un àmplia selecció de textos.

 Té molt en compte el comentari de text, com també l'anàlisi pautada i senzilla de les tipologies textuals i els gènere discursius.

 Repassa els punts més febles de la normativa i aprofundeix en altres qüestions, per assegurar un bon nivell d'escriptura en l'alumnat.

número
Autor/a:
Diversos autors
ISBN:
9788490266397
34,95 €
Comparteix-ho : Facebook Twitter
Usuaris que han comprat aquest llibre s’han interessat per:
Alertes
Vull rebre informació sobre:

Les pròximes obres de l’autor/a:
Diversos autors