Enllaç 1 (llicència digital)
Diversos autors

Atenció: la compra d'aquesta llicència digital no inclou el llibre imprés en paper. La llicència té una durada màxima d'un any.

 

 • Nou unitats, que atenen diversos nivells de complexitat.
 • Propostes de treball variades, amb els recursos necessaris per a dur-les a terme.
 • Explicacions extenses i raonades, que ajuden l’alumne a ser més autònom.
 • Activitats digitals per a treballar a classe amb la PDI i la supervisió del docent, o de manera individual amb autocorrecció.
 • Autoavaluacions, que ajuden l’alumne i el docent a dur un control exhaustiu del nivell d’assoliment dels continguts de cada unitat.
 • Banc de dades, que ofereix informació complementària sobre aspectes gramaticals.

 

 • Es basen en l’enfocament comunicatiu com a recurs per a l’aprenentatge de la llengua.
 • Aporten una gran quantitat de textos adequats a l’edat.
 • Treballen la comprensió lectora.
 • S’hi combinen activitats de tipologies diverses.
 • Contenen un gran nombre d’activitats de complexitat diversa.
 • Treballen les competències bàsiques.
 • Inclouen activitats individuals i de grup, audicions de textos i tasques que requereixen l’aplicació de tècniques de treball diverses.

 

CONTINGUT:

 • Eix temàtic. Temes actuals i interessants que motiven l’esperit crític de l’alumnat.
 • Tipus de text. Anàlisi de les característiques dels diversos tipus de text.
 • Lèxic. Ús de diccionaris i enriquiment del vocabulari.
 • Gramàtica. Estudi de la sintaxi i la morfologia.
 • Ortografia. Treball sobre l’ús correcte de les grafies i els signes ortogràfics.
 • Literatura. Anàlisi de les característiques dels gèneres literaris.
 • Llengua i societat. Estudi de la sociolingüística a partir de textos i exercicis.
 • Taller de comunicació. Estratègies per a bastir textos de la tipologia treballada.
 • Autoavaluació. Repàs en què s’evoquen els continguts treballats al llarg de la unitat per a controlar el progrés en l’aprenentatge.
 • Entrem en contacte. Presentació dels continguts i avaluació dels coneixements previs.
 • Per a saber-ne més. Activitats d’ampliació amb un cert grau de complexitat perquè l’alumnat reflexione amb més profunditat.
número 001
Autor/a:
Diversos autors
Edició:
1
19,95 €
Comparteix-ho : Facebook Twitter
Usuaris que han comprat aquest llibre s’han interessat per:
Alertes
Vull rebre informació sobre:

Les pròximes obres de l’autor/a:
Diversos autors