Símbol d'identitat corporativa

Descarrega l'arxiu
Mostra NormativaVersió JPG

Versió EPS

Reproducció en color o en dues tintes
Negre i Pantone 1525 C

Versió JPG

Versió EPS
Reproducció en una tinta (negre)
Negre massís i trama del 60% de negre.

Versió JPG

Versió EPS
Reproducció en una tinta, sense grisos
Cal usar aquesta versió en mides inferiors a 12 mm d'amplària i en condicions reprogràfiques baixes com en flexografia i en premsa.

Versió JPG

Versió EPS
Reproducció en color sobre fons obscurs
Blanc i 50% del Pantone 1525 C

Versió JPG

Versió EPS
Reproducció en negre sobre fons obscurs
Blanc i 30% de negre.
  El símbol ha d'estar envoltat d'un espai de respecte on no poden haver-hi uns altres elements gràfics. Aquest espai és igual a l'alçària del símbol.

No és recomanable l'ús del símbol en mides inferiors a 12 mm d'amplària per 4 mm d'alçària.