Relaciona cada paraula de la lectura inicial de la unitat amb el seu significat.