Tria el tipus de relació que mantenen entre elles cada parella de paraules.