Marca de cada grup de paraules les que siguen sinònimes.