Relaciona cada pregunta bàsica amb les respostes corresponents a la lectura del diari «La Plana al dia».