Relaciona cada oració activa amb la seua corresponent passiva.