Busca i marca en aquestes oracions paraules agudes.