Relaciona cada element de la comunicació amb l’oració que el defineix.