Respon les preguntes sobre els elements de la comunicació literària.