Assenyala els nuclis de subjecte i de predicat d’aquestes oracions.