Completa els textos amb el gènere que correspon a cada definició.