Indica si aquestes afirmacions de la unitat són vertaderes (V) o falses (F).