Relaciona aquestes paraules amb els sinònims que apareixen en la lectura inicial de la unitat.