Marca l’intrús en aquests grups de paraules. Totes són préstecs llevat d’una.