Completa les oracions perquè tinguen sentit. Observa que has de triar la paraula correcta entre els barbarismes.