Marca els barbarismes que trobes en aquestes oracions.