Contesta les preguntes següents sobre l’apartat de gramàtica de la unitat.