Tria el pronom feble que substituïsca el complement circumstancial d’aquestes oracions.