Tria el pronom feble que substituïsca l’atribut d’aquestes oracions.