Marca en aquestes oracions el complement de règim verbal (CRV).