Assenyala el complement predicatiu d’aquestes oracions.