Marca la paraula amb accent diacrític en les següents oracions.