Escriu la vocal que corresponga segons les normes d’accentuació.