Completa les oracions amb la forma correcta de les paraules.