Indica si aquestes afirmacions sobre la poesia trobadoresca són vertaderes (V) o falses (F).