Indica si aquestes afirmacions són vertaderes (V) o falses (F).