Tria el sinònim adequat a cada paraula d’entre les tres possibilitats sobre la lectura inicial de la unitat.