Marca en el text següent totes les locucions i frases fetes que hi trobes.