Completa les característiques dels dos canals en les entrevistes.