Tria la forma correcta del pronom feble segons corresponga en cada oració.