Busca i marca en cada grup la combinació correcta de pronoms febles.