Marca en cada grup de paraules la que no faria apostrofar l’article segons les normes estudiades.