Classifica les obres següents en l’apartat corresponent segons la temàtica o el gènere.
Caption A
Caption B
Caption C
Caption D
Caption E
Caption F