Marca en cada grup la paraula o les paraules que et demana cada enunciat.