Posa l’article que corresponga a aquestes paraules.