Classifica les denominacions de lloc de la lectura inicial de la unitat segons a què facen referencia.
Caption A
Caption B
Caption C
Caption D
Caption E
Caption F