Marca en aquest text els antropònims, els topònims o els gentilicis que apareixen.