Completa les paraules de les oracions amb la grafia corresponent.