Relaciona cada paraula de la lectura inicial amb el seu significat.