Indica si aquestes afirmacions sobre el guió cinematogràfic són vertaderes (V) o falses (F).