Contesta les preguntes sobre el guió cinematogràfic.